Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

Dự kiến lịch tổng kết và tập huấn 2016

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC ViỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC
DỰ KIẾN LỊCH TỔNG KẾT TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CÁC MÔN CGD NĂM HỌC 2015 - 2016 VÀ TẬP HUẤN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017
Thời gian dự kiến: Từ 25/7 đến 30/7/2016
Địa điểm: Khách sạn Kim Liên - Số 7 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội
TT Nội dung Thời gian Địa điểm
Hội nghị tổng kết triển khai thí điểm các môn CGD năm học 2015 - 2016 (họp toàn thể) Sáng 25/7/2016, từ 8h30 đến 11h30 KS Kim Liên
Chiều 25/7 các đoàn tự do tham quan Hà Nội
1 Toán 1 Ngày 26/7
Toán 2 Ngày 27/7 KS Kim Liên
Toán 3 Ngày 28/7 + Sáng 29/7
Toán 4 Chiều 29/7 + Ngày 30/7
2 Tiếng Việt 2 Ngày 26 + 27/7
Tiếng Việt 3 Ngày 28/7 + Sáng 29/7 KS Kim Liên
Tiếng Việt 4 Chiều 29/7 + Sáng 30/7
3 Văn 2 Sáng 28/7
Văn 3 Chiều 29/7 KS Kim Liên
Văn 4 Chiều 30/7
4 Giáo dục lối sống 1 Ngày 28/7 KS Kim Liên
Giáo dục lối sống 2 Ngày 29/7
5 Tiếng Anh 2 Sáng 27/7 TT CGD
Tiếng Anh 3 Chiều 27/7 TT CGD
6 Mĩ thuật 1-2-3 Ngày 26/7 TT CGD
7 Cuộc sống quanh ta 1 Ngày 29/7 TT CGD

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED