Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

Chương trình tổng kết triển khai thí điểm CGD 2015 - 2016

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Trung tâm Công nghệ giáo dục

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     15     tháng   7  năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT  TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CÁC MÔN CGD NĂM HỌC 2015 – 2016 VÀ TẬP HUẤN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017

Thời gian dự kiến: 8h30 – 11h30 ngày 25/7/2016

Địa điểm: Hội trường Hoa sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

 

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

8h00-8h30

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

8h30 - 8h40

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

TS.  Ngô Thị Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm CGD – NXBGDVN

8h40 - 9h00

Khai mạc

Lãnh đạo NXBGDVN

Phát biểu của Lãnh đạo Bộ GD&ĐT

Đại diện Bộ GD&ĐT, Vụ GDTH

9h00 - 9h15

Phát biểu đáp từ của Trung tâm CGD - NXBGDVN

PGS. TSKH. Nguyễn Kế Hào

9h15 – 9h30

Tổng kết năm học 2015 – 2016

TS. Ngô Hiền Tuyên, Chuyên viên Vụ GDTH

9h30 – 10h15

Tham luận của địa phương

Đại diện các đoàn tham dự

10h15 – 10h30

Giải lao

 

10h30 – 10h40

Phát biểu của Cty CP ĐT&PT Trường PTCNGD

Ông Phạm Mạnh Thắng, Giám đốc Cty

10h40 – 11h30

Phát biểu của Giám đốc Trung tâm CGD

GS. TSKH. Hồ Ngọc Đại

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED