Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

Kon Tum - Hiệu quả giáo dục từ Tài liệu tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục (2014)

Về Công nghệ giáo dục (CGD) và Tài liệu tiếng Việt lớp 1 - CGD

Công nghệ giáo dục (CGD) được diễn giải bằng những khái niệm khoa học, đi liền với kĩ thuật thực thi, với một hệ thống thuật ngữ tương ứng. CGD là cách làm giáo dục được kiểm nghiệm trên thực tiễn và là một giải pháp giáo dục hiện đại đã khẳng định được giá trị trong hơn 30 năm qua.
Với việc, xem học sinh là "con đẻ cùa thời đại" như GS -TSKH Hồ Ngọc Đại nhiều lần khẳng định, CGD đã giải quyết một cách thấu đáo mối quan hệ giữa giáo dục đồng loạt với phát triển cá nhân, nhằm giúp mỗi người "trở  thành chính mình" chứ không phải "trở thành người khác".
Với Tài liệu Tiếng Việt lớp 1- CGD, Giáo sư Hồ Ngọc Đại và những cộng sự của mình đã đưa đến cho giáo dục nước nhà một giải pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em đặc biệt hiệu quả. Nó phù hợp với mọi đối tượng học sinh dù là người Kinh hay người dân tộc thiểu số (DTTS), ở vùng thuận lợi hay vùng khó khăn và có được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1 hay không.
Về kiến thức, tiếng Việt lớp 1 - CGD đi từ âm đến chữ, với quan niệm "âm" là "vật thật" còn "chữ" là "vật thay thế". Học sinh được học tiếng Việt trong mối quan hệ ngữ âm, được học và nắm chắc luật chính tả, trên cơ sở đó mà đọc thông, viết thạo, hình thành vững chắc các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Về phương pháp, với quan điểm "thầy thiết kế - trò thi công", các đơn vị kiến thức, kỹ năng được học sinh "khám phá" thông qua hệ thống "việc làm" trong một quy trình chặt chẽ.
Về tính hiệu quả, chương trình đảm bảo "ai cũng học được", "học đâu biết đấy", "học đâu chắc đấy" với một chi phí tối thiểu.
Đội ngũ giáo viên dạy CGD đã được huấn luyện để có một nghề nghiệp thực sự. Cùng với hiệu quả mang lại từ kết quả học tập của học trò, họ thấy yêu và tự hào về nghể nghiệp của mình.

 

Một số kinh nghiệm qua 7 năm triển khai dạy Tài liệu tiếng Việt lớp 1 - CGD ở huyện Ngọc Hồi
Được sự quan tâm và chỉ đạo về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự ủng hộ của cấp Ủy, chính quyển địa phương, Ngành Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi đã thực hiện thí điểm Tài liệu tiếng Việt lớp 1- CGD tại 04 trường tiểu học thuộc xã Đắk Ang và Đắk Dục từ năm học 2008 - 2009. Đây là những đơn vị trường học đóng chân trên địa bàn khó khăn nhất của huyện với tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số chiếm từ 85% đến 100%.
Sau nhiều năm thí điểm, từ hiệu quả thực sự của chương trình mang lại, đến nay Tài liệu tiếng Việt lớp 1- CGD đã được Ngành Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi triển khai đại trà ở tất cà các trường tiểu học trên địa bàn huyện.
Để đảm bảo thành công từ khi thí điểm đến triển khai đại trà, Ngành đã thực hiện nhiều giải pháp đóng bộ.
Trước hết là công tác tham mưu, tuyên truyển.
Trên cơ sở kết quả của Chương trình CGD đã được khẳng định trong cả nước, cùng với kết quả mang lại sau những năm thực hiện thí điểm tại 04 trường tiểu học của xã Đắk Ang, Đắk Dục, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi đã đánh giá, xây dựng kế hoạch, báo cáo và đã nhận được sự cho phép cũng như ủng hộ của cấp Ủy, chính quyền địa phương về việc triển khai thí điểm và đại trà Tài liệu tiếng Việt lớp 1- CGD trên phạm vi toàn huyện. Đây là một thuận lợi to lớn về mặt chủ trương, chính sách.
Bên cạnh đó, để có được sự đồng thuận của xã hội, nhất là của cha mẹ học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã hướng dẫn các trường tiểu học làm tốt công tác tuyên truyển, giải thích cho cha mẹ học sinh hiểu và ủng hộ. Đây là điều kiện cần và đủ cho việc triển khai chương trình CGD.
Về công tác chuyên môn, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai kế hoạch bài bản từ công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1 đến công tác kiểm tra, tư vấn chuyên môn, tổng kết, rút kinh nghiệm.
Qua việc lựa chọn và cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp tập huấn của Trung tâm CGD và Sở Giáo dục - Đào tạo cùng với việc tổ chức hiệu quả các lớp tập huấn cấp huyện hàng năm, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1 - CGD của huyện đã có hiểu biết đẩy đủ về quan điểm, nội dung và phương pháp để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ.
Trong từng năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn những cán bộ quản lý và giáo viên có kinh nghiệm tốt thành lập tổ tư vấn chuyên môn lưu động để tư vấn, giúp đỡ cho giáo viên và các nhà trường một cách thường xuyên và kịp thời.
Bên cạnh đó, việc chỉ đạo tổ chức chuyên đề dạy tiếng Việt lớp 1 - CGD ở cấp trường, cụm trường và cấp huyện hàng năm cũng là một giải pháp hữu hiệu trong việc nâng cao kỹ năng, phương pháp cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trên toàn huyện.
Việc đo nghiệm các kỹ năng đọc, viết và kiến thức của học sinh sau khi học xong toàn bộ chương trình Tiếng Việt 1 - CGD cũng được ngành quan tâm bằng cách xây dựng đề kiểm tra chung cho các trường theo cấu trúc và mức độ yêu cầu của chuẩn kiến thức, kĩ năng để từ đó có những cứ liệu chính xác, trung thực về hiệu quả chương trình và có giải pháp điều chỉnh tài liệu cũng như điều chỉnh cách quản lý, phương pháp dạy học cho phù hợp.

...và hiệu quả đạt được
Sau 07 năm thực hiện, việc triển khai dạy tài liệu tiếng Việt lớp 1 - CGD ở huyện Ngộc Hồi đã đi từ thí điểm đến đại trà một cách thành công. Số lượng học sinh tham gia học tiếng Việt lớp 1 - CGD nâng từ 912 học sinh năm học 2008 - 2009 lên 1267 học sinh vào năm học 2014 - 2015. Học sinh có nén nếp học tập tốt và được duy trì trong suốt năm học. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng lên hàng năm, cụ thể từ 13,1% năm học 2008 - 2009 lên 68,1% năm học 2013 -2014
Học Tài liệu tiếng Việt lớp 1 - CGD học sinh học mà chơi, chơi mà học, mạnh dạn, tự tin khi tham gia các hoạt động học tập, có kỹ năng giao tiếp tốt. Chương trình đã phát huy được khả năng tư duy của học sinh. Học sinh tiếp thu kiến thức một cách vững chắc, nắm vững cấu tạo ngữ âm tiếng Việt, nắm chắc luật chính tả, đọc thông, viết thạo, phát âm tương đối chuẩn nên học sinh đều học được và học tốt như theo quan điểm của GS Hồ Ngọc Đại "học gì biết nấy".
Thực hiện Tài liệu tiếng Việt lớp 1 - CGD giáo viên đã nắm chắc phương pháp và dạy học theo hướng tích cực, hình thành cho học sinh các kỹ năng tự học, tiến trình giờ học nhẹ nhàng, hiệu quả. Giáo viên có nhiều thời gian để nghiên cứu thiết kế bài dạy và quy trình dạy các mẫu vì không phải soạn giáo án. Giáo viên đã hiểu bản chất của chương trình Công nghệ Giáo dục là "Thầy thiết kế - Trò thi công" và kỹ thuật dạy học, nắm quy trình của từng mẫu nên việc giảng dạy thuận lợi, linh hoạt và sáng tạo hơn.
Thực tiễn đã khẳng định giảng dạy theo Tài liệu tiếng Việt lớp 1 - CGD là một giải pháp hữu hiệu giúp các trường tiểu học nâng cao chất lượng giảng dạy đối với học sinh lớp 1 - lớp học nền móng - cho các lớp trên. Đặc biệt là chất lượng học sinh DTTS được nâng lên, giúp các em vượt qua được rào cản ngôn ngữ tiếng Việt để học tập và giao tiếp tốt hơn.
Việc áp dụng giảng dạy Tài liệu tiếng Việt lớp 1 - CGD  là một giải pháp cụ thể về thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục theo tinh thẩn Nghị quyết số 29-NQ/TVV ngày 04/11/2014 của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung Ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cẩu CNH-HĐH trong điểu kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
Trần Thị Phụng (Phó trưởng Phòng GD&ĐT).
Bài viết của bà Trần Thị Phụng - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, bài viết đã được đăng trên Nội san của Sở Giáo dục và Đào tạo (số ra nhân dịp chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2014)

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED