Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

Báo cáo kết quả triển khai

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
1 Nam Định - Sau một năm triển khai dạy học chương trình Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục (2014) thucan
2 Hà Tĩnh - Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục: Đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục (2014) thucan
3 Bắc Ninh - Tiếp tục triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo Công nghệ giáo dục trên địa bàn tỉnh (2016) thucan
4 Kon Tum - Hiệu quả giáo dục từ Tài liệu tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục (2014) thucan
5 Phú Thọ - Ghi nhận sau 1 năm dạy học tiếng Việt 1 - công nghệ giáo dục (2014) thucan
6 Bắc Giang - Đôi điều suy ngẫm về việc dạy học chương trình Tiếng Việt 1 Công nghệ GIáo dục (2016) thucan
7 Quảng Ninh - Chương trình Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục tại Quảng Ninh sau hai năm triển khai thực hiện (2016) thucan
8 Ninh Bình - Sau một năm triển khai dạy tiếng Việt 1- công nghệ giáo dục (2015) thucan
9 Lạng Sơn: Gieo mầm "cổ tích thời nay" thucan
10 Lai Châu - Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục góp phần chống tái mù chữ (2014) thucan
11 Lai Châu - 100% trường tiểu học ở Lai Châu triển khai dạy tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục (2016) thucan
12 Hà Giang - Nhìn từ thực tế chỉ đạo dạy - học cho học sinh DTTS ở Hà Giang (2013) thucan
13 BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẪU THIẾT KẾ CHO PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 1 – CGD thucan
14 Nghiên cứu phương thức triển khai Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục (CGD) về địa phương và đề xuất giải pháp tối ưu trong điều kiện hiện có thucan
15 Nghiên cứu Công nghệ giáo dục ở Việt Nam từ 1986 đến nay thucan
16 Hải Phòng - Thực tiễn triển khai từ địa phương: Tôi đi dự hội thảo dạy Tiếng Việt 1 CGD (2013) thucan
17 Phú Thọ: Báo cáo Kết quả công tác triển khai dạy học theo tài liệu Tiếng Việt 1 - Công nghệ Giáo dục năm học 2013 - 2014 - Huyện Thanh Ba thucan
18 Thông báo 1053/TB - BGDĐT Kết luận của thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại cuộc họp với NXBGDVN về dạy học thí điểm theo tài liệu của Công nghệ Giáo dục thucan
19 Vụ Giáo dục Tiểu học: Báo cáo tổng kết dạy học tài liệu Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục năm học 2012 - 2013 thucan

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED