Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

Hội thảo đánh giá nghiệm thu Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp NXBGDVN

Ngày 25 tháng 11 năm 2016, NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức họp đánh giá nghiệm thu Nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học cấp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: “Đánh giá kết quả triển khai một số môn học theo Công nghệ giáo dục, phân tích, so sánh với Chương trình đại trà”. Nhiệm vụ này do NXBGDVN giao cho Trung tâm Công nghệ giáo dục – NXB Giáo dục Việt Nam thực hiện năm 2016.

 

Hội đồng đánh giá nghiệm thu được thành lập theo quyết định số 735/QĐ-TCNS ngày 3/11/2016 của Tổng Giám đốc NXBGDVN, gồm 7 người, do TS. Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập NXBGDVN làm Chủ tịch.
Sau phát biểu đề dẫn của Chủ tịch Hội đồng, PGS.TSKH. Nguyễn Kế Hào - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, nêu bật những thành tựu của Công nghệ giáo dục từ hơn 40 năm qua, đồng thời phân tích, đối chiếu với Chương trình đại trà để làm rõ hiệu quả thực chất của Công nghệ giáo dục.
Sau khi nghe ý kiến nhận xét của các thành viên tham dự, TS. Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Hội đồng kết luận một số mặt tích cực của kết quả nghiên cứu:
Một là, nhóm nghiên cứu đã thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, có tiến trình tổ chức thực hiện đúng yêu cầu khoa học, đã áp dụng những phương pháp nghiên cứu hợp lí, kết quả nghiên cứu tốt.
Hai là, nhóm nghiên cứu đã khảo sát trên quy mô rộng, đo nghiệm được mức độ hoàn thành của học sinh học theo Công nghệ giáo dục, so sánh, đối chiếu làm nổi bật những ưu việt của Công nghệ giáo dục so với Chương trình đại trà.
Ba là, tạo lập được cơ sở khoa học xây dựng bộ SGK tiểu học theo chương trình mới.
Nhằm phát huy hơn nữa những mặt tích cực cũng như hoàn thiện để kết quả nghiên cứu được tốt hơn, nhóm nghiên cứu đã tiếp thu ý kiến nhận xét của Hội đồng, tiếp tục hoàn thiện, bổ sung một số vấn đề theo ý kiến đóng góp của Hội đồng.

 

Tin và ảnh: Trung tâm Công nghệ giáo dục – NXBGDVN.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED