Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

Tập huấn CGD 2016

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÁC LỚP TẬP HUẤN CÁC MÔN THÍ ĐIỂM CGD NĂM 2016

LỚP TẬP HUẤN MÔN VĂN

LỚP TẬP HUẤN MÔN GIÁO DỤC LỐI SỐNG

LỚP TẬP HUẤN MÔN TIẾNG VIỆT

GS.TSKH HỒ NGỌC ĐẠI ĐANG GIẢNG BÀI TẠI LỚP TẬP HUẤN MÔN TOÁN

CÁN BỘ NGHIÊN CỨU TRUNG TÂM CGD


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED