Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

27 Tháng 8 2015

Dạy trẻ cư xử bình thường trong cuộc sống hiện đại: Đó là dạy kỹ năng sống

28 Tháng 7 2015

Hội nghị tập huấn tài liệu thí điểm công nghệ giáo dục năm học 2015 - 2016 và tổng kết năm học 2014 - 2015

07 Tháng 7 2015

Một nghề bình dị

20 Tháng 5 2015

Khái niệm hoạt động trải nghiệm sáng tạo

12 Tháng 1 2015

Chân dung thầy hiệu trưởng trong trái tim học trò

22 Tháng 10 2014

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 – CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRIỂN KHAI RỘNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

08 Tháng 9 2014

GS Hồ Ngọc Đại: “Đừng đổi mới giáo dục bằng xào xáo cái cũ”

16 Tháng 6 2014

Hội thảo "Giải pháp Công nghệ giáo dục bậc Tiểu học"

10 Tháng 4 2014

Hội thảo về Tư duy logic, tư duy phê phán và tư duy sáng tạo trong thiết kế sách giáo khoa cho trẻ em

17 Tháng 2 2014

Tôi yêu môn Tiếng Việt

12 Tháng 2 2014

GS Hồ Ngọc Đại: Cần thay đổi tận gốc phương pháp sư phạm

06 Tháng 2 2014

GS – TSKH Hồ Ngọc Đại: Phải tôn trọng cuộc sống thật của mỗi người

21 Tháng 11 2013

Niềm tin từ một chuyến đi

11 Tháng 11 2013

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, cần một giải pháp khoa học

07 Tháng 11 2013

Ban hành Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

05 Tháng 11 2013

GS Hồ Ngọc Đại: “100 năm nữa sẽ thống nhất ngữ âm toàn quốc"

Trang 3 trong tổng số 5

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED