Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

25 Tháng 9 2017

Giáo sư Hồ Ngọc Đại: “Học trò viết sai câu là do thầy không biết cách dạy”

10 Tháng 7 2017

Cách đánh vần theo bộ sách Công nghệ Giáo dục

23 Tháng 6 2017

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu nói về chương trình Công nghệ giáo dục

28 Tháng 4 2017

Hãy lắng nghe dù chỉ còn một ý kiến khác

24 Tháng 4 2017

GS Hồ Ngọc Đại: Đổi mới giáo dục phải từ nhu cầu “thực” của học sinh

24 Tháng 2 2017

GS Hồ Ngọc Đại: Tôi thấy đau xót vì không ai nhìn thẳng vào sự thật

06 Tháng 2 2017

Đổi mới giáo dục chú trọng đến phát triển tố chất, cá tính của mỗi học sinh

13 Tháng 12 2016

Đánh giá của các nhà quản lý về Công nghệ giáo dục

30 Tháng 11 2016

Một số đánh giá của giáo viên về Công nghệ giáo dục

29 Tháng 11 2016

Hội thảo đánh giá nghiệm thu Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp NXBGDVN

25 Tháng 11 2016

Sang Nhật, nhìn lại giáo dục Việt Nam tôi phát hiện nhiều điều

25 Tháng 11 2016

Các bước triển khai Công nghệ giáo dục trên thực tiễn từ trước năm 2003

25 Tháng 11 2016

Đánh giá của Hội đồng Nhà nước về Công nghệ giáo dục

15 Tháng 11 2016

Quy trình tổ chức và triển khai sách giáo khoa Công nghệ giáo dục

14 Tháng 11 2016

Sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại, đến dấu phẩy cũng không vô giá trị

12 Tháng 8 2016

Tập huấn CGD 2016

Trang 1 trong tổng số 5

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED