Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

Giới thiệu khái quát chương trình, sách giáo khoa môn văn lớp 2 CGD

Trong chương trình sách giáo khoa hiện hành, môn Tiếng Việt và môn Văn được tích hợp trong môn học Ngữ Văn. Xác định đối tượng môn học khác nhau nên công nghệ giáo dục chủ trương tách văn khỏi ngữ. Môn văn ở bậc tiểu học hướng tới mục tiêu bước đầu tạo ra năng lực văn cho học sinh. Năng lực văn được hình thành từ những thao tác, kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp cận với tác phẩm, biến tác - phẩm - của – tác - giả thành tác - phẩm - cho - mình. Đồng thời bồi dưỡng phẩm chất nhân văn và nâng cao năng lực biểu đạt ngôn ngữ cho học sinh.
Để đạt mục tiêu chung này, chương trình văn tiểu học đặt ra những nhiệm vụ cụ thể cho từng lớp: Lớp 2 - Dựng hình tượng văn từ một văn bản; Lớp 3 -Tìm nghĩa bóng (ẩn dụ) của hình tượng văn; Lớp 4 - Tìm chủ đề, tư tưởng của hình tượng văn; Lớp 5 - Tìm nghĩa và ý của hình tượng văn.
Cụ thể ở lớp 2, học sinh có năng lực nhận ra trong tưởng tượng và diễn đạt được ra ngoài cái hình tượng tồn tại trong bài văn qua các vật liệu văn khác nhau. Vì lý do sư phạm, việc dựng hình tượng ở lớp hai dừng ở mức độ đơn giản, ban đầu. Các em hình dung về các vật, việc. Hình tượng mới là nghĩa chứ chưa có ý.

Cấu trúc sách giáo khoa Văn lớp hai có 6 bài: Bài mở đầu - Cách dựng hình tượng văn. Năm bài còn lại tương ứng với 5 thể loại: đồng dao, ca dao, truyện dân gian, thơ Việt Nam ngày nay, văn xuôi ngày nay. Cấu trúc một bài gồm có: bài mẫu, những bài luyện tập và những bài đọc thêm.
Dạy văn không theo con đường giảng giải, thầy chuyển đổi một chiều tác phẩm của tác giả cho trẻ em. Dạy văn theo hướng “thầy tổ chức – trò hoạt động” để chiếm lĩnh đối tượng văn. Các bài học được thiết kế thành hệ thống việc làm, mỗi việc làm được chia nhỏ thành các thao tác. Học sinh làm việc, đúc thao tác học văn để tạo ra năng lực văn cho riêng mình.

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED