Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

Giới thiệu môn Toán bậc tiểu học

1. Định hướng khoa học
Môn Toán CGD ở bậc Tiểu học là một môn thuộc đối tượng khoa học dùng các thao tác tư duy logic và lý thuyết tập hợp để nghiên cứu các quan hệ số hoặc hình.
Môn Toán bậc Tiểu học CGD đi theo hướng Toán hiện đại, theo tri thức của nhà toán học hiện đại. Sản phẩm toán học của nhà trường hiện đại phải là khái niệm toán học hiện đại.
Môn Toán CGD hình thành cho trẻ em tư duy toán học hiện đại, là nền và móng vững chắc cho tư duy toán học, là tri thức cơ bản nhất của trí tuệ hiện đại.
2. Chương trình môn Toán bậc Tiểu học CGD
Chương trình môn Toán bậc Tiểu học là một hệ thống khái niệm toán học hiện đại được thiết kế theo ba nguyên tắc: Phát triển – Chuẩn mực – Tối thiểu.
Hệ thống khái niệm toán học hiện đại được sắp xếp theo logic nội tại. Mỗi khái niệm là một thực thể toàn vẹn có thể tồn tại độc lập, cũng là một nhân tố làm nguyên nhân cho sự phát triển của hệ thống.
Cả hệ thống hay từng khái niệm đều có nguồn gốc vật chất, có quá trình nảy sinh và hình thành theo tiến trình tự nhiên, từ trừu tượng đến cụ thể hơn, từ đơn giản đến phức tạp hơn. Cái trừu tượng vốn có sẵn trong hiện thực (có thể có một hình thái trực quan sinh động ở bên ngoài đầu óc, được cảm nhận một cách cảm tính, vật chất). Chiếm lĩnh nó, trẻ em biến nó thành cái cụ thể trong tư duy.
Nguyên tắc phát triển:
- Nguyên tắc này yêu cầu Chương trình môn Toán phải trung thành với tiến trình phát triển tự nhiên của hệ thống khái niệm toán học hiện đại (gọi là Đối tượng) mà tư duy toán học hiện đại đã xác lập.
- Nguyên tắc này phản ánh tiến trình tự nhiên của Đối tượng. Dù cho một cách trực quan, khái niệm này đứng sau khái niệm kia thì trong hệ thống, khái niệm này phát triển từ (do) khái niệm kia.
- Các khái niệm của Môn học liên hệ với nhau bằng chữ do, thể hiện logic nội tại của hệ thống (cấu trúc). Căn cứ vào logic của cấu trúc này, tư duy có thể từ cái này suy ra cái kia.
- Được thiết kế theo nguyên tắc phát triển, Chương trình môn Toán có năng lực tiến tới tối ưu, dưới hình thức một chuỗi khái niệm, cái nọ do cái kia, xếp hàng một trên đường thẳng thời gian một chiều: K1 + K2 + K3 + .....+ Kn + ... = ∑ Kn. Chọn đúng khái niệm đầu tiên K1 có tầm quan trọng sống còn đối với Môn học.
Nguyên tắc chuẩn mực:
- Chương trình môn toán có tính hàn lâm để đảm bảo độ vững chắc tin cậy của học vấn nhà trường.
- Chương trình môn toán có tính ổn định (ít biến động, ổn định trong một thời gian dài, làm trục chính cho chương trình môn toán trong giáo dục phổ thông).
- Chương trình môn toán có tính hiện đại. Nội dung môn toán được lấy từ kết quả cuối cùng của các công trình nghiên cứu toán học hiện đại. Nguyên tắc này yêu cầu chương trình môn toán vừa phải hiện đại, vừa phải “bảo thủ’ tức là phải xử lý “mở”, để ngỏ cho dòng chuẩn mực thông với các dòng khác, khiến cho việc học trong nhà trường vừa không cứng nhắc, vừa không tùy tiện.
- Theo nguyên tắc này, người thiết kế chương trình phải nắm được các xu hướng hiện đại, theo tinh thần hiện đại mà ước lượng được độ “hàn lâm” cần thiết.
- Chương trình CGD lựa chọn cách làm chuẩn dựa trên khả năng phân giải cấu trúc thao tác logic tuyến tính của khái niệm với các yêu cầu sau:
Có thể tổ chức được hành động vật chất cho học sinh
Đơn giản, dễ thực hiện
Mang tính ứng dụng thực tế cao
Nguyên tắc tối thiểu (về lượng)
- Nội dung môn toán chỉ chọn các nội dung cần thiết, không thể không có với cuộc sống của trẻ, nhưng không thể học được ở nhà hay trong môi trường tự nhiên, nhằm phục vụ tốt nhất cho cuộc sống thực của trẻ, đi theo trẻ suốt đời.
- Nội dung môn toán tạo ra sự phát triển tối ưu cho mỗi học sinh, đồng thời đảm bảo được trình độ tối thiểu cần đạt được. Trình độ tối thiểu được xác định dựa trên việc nắm vững và sử dụng được những thao tác gắn với cấu trúc logic của khái niệm và các kỹ năng tương ứng với nó, vận dụng khái niệm và các kỹ năng này vào việc xử lý các tình huống thực tế.
Một chương trình thiết kế theo ba nguyên tắc Phát triển – Chuẩn mực – Tối thiểu thì có xu hướng đạt đến phương án tối ưu.

MÔN TOÁN LỚP 1 – CGD
Chương trình môn Toán lớp Một là hệ thống các khái niệm được chọn theo định hướng lý thuyết, đáp ứng ba nguyên tắc: nguyên tắc chuẩn mực, nguyên tắc phát triển, nguyên tắc tối thiểu.
1. Mục tiêu
* Cung cấp cho học sinh các khái niệm cơ bản, ban đầu của toán học hiện đại: ngôn ngữ tập hợp, số tự nhiên, khái niệm về phép toán trên tập STN (phép đếm, phép cộng, phép trừ với tư cách là phép tính ngược của phép cộng).
* Hình thành ở HS các thao tác toán học như: thao tác đặt tương ứng 1 – 1, ghi số, so sánh các số và sắp thứ tự các số.
* Rèn luyện kỹ năng tính (cộng, trừ) trong phạm vi 100, kỹ năng giải các phương trình cơ bản và các bài toán đơn (tìm bộ phận hay toàn thể).
* Hình thành, rèn luyện, phát triển cho học sinh các thao tác trí óc cơ bản (phân tích, lập mô hình, sử dụng mô hình), khả năng suy luận, diễn đạt đúng (nói và viết). Hình thành cho học sinh cách tự học, làm việc khoa học, có kế hoạch., tự tin vào bản thân, chủ động, sáng tạo, linh hoạt.
2. Các khái niệm
Toán lớp 1 – CGD gồm các khái niệm: Tập hợp – Số tự nhiên – Hệ đếm – Phép cộng, chia thành các bài sau:
Bài 0. Tập hợp            Bài 1. Số tự nhiên
Bài 2. Hệ đếm            Bài 3. Phép cộng
3. Tổ chức dạy học theo quy trình công nghệ sau:
+ Làm việc trên vật thật. Mô tả việc làm bằng lời. Mô tả bằng sơ đồ, ký hiệu.
+ Tổ chức chuyển vào trong với hành động: nói to, nói nhỏ, nói mấp máy môi, nói thầm
+  Luyện tập với các vật liệu mới     
Tổ chức dạy học trên lớp các khái niệm toán học ở lớp 1: Thầy tổ chức cho H thực hiện theo thiết kế - Trò tự mình làm từng việc làm kế tiếp nhau. Việc làm được tiến hành trên các vật liệu vật chất (hoặc được vật chất hóa). Sau quá trình làm việc theo một quy trình cụ thể (dưới sự tổ chức của giáo viên dựa vào thiết kế) khái niệm được hình thành ở HS. Khái niệm Toán học có sẵn trong đầu Thầy thiết kế, qua thao tác tay chân chuyển vào trong HS một cách tự nhiên (lĩnh hội dược nội hàm của khái niệm, không lĩnh hội khái niệm dưới dạng trừu tượng, định nghĩa). Học sinh thao tác trên những vật liệu thô mà “lấy ra” chất liệu tinh – thuần toán học. Cách làm này cũng huấn luyện các thao tác trí óc, cấp cho cách làm việc trí óc khi học toán.
Cấu trúc của môn toán lớp 1 là hệ thống khái niệm toán học (lý thuyết) và cách thực thi là quá trình tự làm việc của HS. Sản phẩm là khái niệm cùng hệ thống kỹ năng tương ứng (là “vốn liếng” cho việc tiếp tục khám phá các khái niệm toán học ở mức độ cao hơn).
1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED