Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

Khái lược về môn Giáo dục nghệ thuật

Nhân cách phát triển toàn diện và hài hòa là nhiệm vụ của giáo dục thẩm mỹ nói chung hay giáo dục nghệ thuật nói riêng.


Giáo dục nghệ thuật ở bậc tiểu học góp phần trong việc hình thành nhân cách của mỗi học sinh được toàn diện và hài hòa. Sự kết hợp với các môn học khác trong chương trình giáo dục tạo nên sự phong phú về tinh thần, thuần khiết về đạo đức và hoàn thiện về thể chất. Tiêu chuẩn và phương tiện chủ yếu của dạng giáo dục này là cái đẹp của tự nhiên xung quanh, bằng sự hài hòa của âm thanh, hình ảnh, ngôn ngữ cơ thể  . . . qua sự hoàn thiện của một số loại hình nghệ thuật.


Qua môn học này, học sinh có tình yêu với cái đẹp, giúp cho cuộc sống của mỗi học sinh có ý nghĩa và nhiều màu sắc. Thông qua cái đẹp là những khát vọng vươn tới hạnh phúc, tự do, điều thiện . . . Những ai có khả năng hiểu và đánh giá đúng cái đẹp sẽ trở nên phong phú hơn về mặt tinh thần, trong sáng hơn về mặt đạo đức, cảm nhận thêm yêu cuộc sống, con người xung quanh. Cũng qua môn học này giúp phát huy hiệu quả trong việc phát triển các thiên hướng và tài năng cá nhân, đồng thời hình thành các cá tính.


Tóm lại, giáo dục nghệ thuật ở bậc tiểu học hình thành có mục đích năng lực để học sinh bước đầu lĩnh hội các giá giá trị và đánh giá đúng các hiện tượng của nghệ thuật, cũng như năng lực và kĩ năng sáng tạo cho chính mình trong một số loại hình nghệ thuật, hay nói cách khác là giáo dục nghệ thuật là giáo dục trong lĩnh vực nghệ thuật.

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED