Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

Giới thiệu tổng quát môn Đất nước học

Đất nước học – môn học tìm hiểu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Đất nước, theo lẽ hiểu thông thường, là vùng đất có văn hóa, lịch sử. Trong đó, con người là nhân tố làm nên văn hóa, lịch sử của vùng đất đó. Tuy nhiên, Đất Nước không chỉ là những vùng đất xa xôi nằm trong lãnh thổ của nước mình mà cần hiểu đất nước hiện diện trong chính ngôi nhà mình, trong cuộc sống hàng ngày, trong những nếp sống đẹp quanh mình mà lâu dần trở thành văn hóa. Chính vì vậy, học về Đất Nước cũng chính là học về cuộc sống, học về văn hóa, lịch sử ở nơi mình sống và những vùng đất khác nhau trong đất nước mình. 
Thời lượng chương trình: từ lớp 2 – lớp 5, 3 tiết / tuần, 35 tuần / năm.   

Lớp    Số tiết/tuần    Số tuần    Tổng số tiết/năm
2    3    35    105
3    3    35    105
4    3    35    105
5    3    35    105
Toàn cấp        140    420

Mục đích môn học Đất nước học bậc tiểu học: Giáo dục lòng yêu nước.
Mục đích của chương trình Đất nước học lớp 2: giúp các em học sinh có một cái nhìn tổng quan và gần gũi về Đất nước của mình, hình thành một  ấn tượng ban đầu tốt đẹp về Đất Nước. Có thể em biết quê hương mình, đất nước mình là Việt Nam, nhưng Việt Nam với em lúc này vẫn rất trừu tượng. Hình ảnh về đất nước  sẽ được cụ thể hóa dần sau mỗi tiết học. Em sẽ biết đất nước mình ở đâu, lịch sử đã trải qua thế nào, thiên nhiên xứ sở có nét gì đặc trưng và con người sống thế nào trong đất nước ấy. Chương trình Đất nước học lớp 2 sẽ như là  một bức tranh với những nét phác thảo bình dị nhất, dân dã nhất về Đất Nước. Từ đó, hình thành trong mỗi em một bức tranh riêng, dù vẫn còn giản đơn nhưng tốt đẹp về Đất Nước.

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED