Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

Tóm tắt sách Công nghệ giáo dục- tập 2

Công nghệ Giáo dục (CGD) được chia làm 2 phần, với phần 1 liên quan đến các thuật ngữ, khái niệm trong CGD và phần 2 vận dụng các khái niệm vào trong việc xây dựng một mẫu CGD, cụ thể là môn Tiếng Việt lớp Một.
Sách được viết từ năm 1994, nên trong cuốn Công nghệ giáo dục tập 2 cho rằng CGD có thể làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh, dứt khoát, hay chỉ là một chỗ đứng vững chắc để với tới một cái gì cao hơn (mà chưa phân biệt cụ thể giữa hai sản phẩm tất yếu và sản phẩm mong muốn).
Dựa trên lý thuyết hoạt động học, Giáo dục bằng CGD được hiểu là bằng những việc làm giáo dục kiểm soát được quá trình giáo dục.
Trong cuốn sách này, các khái niệm của CGD được hệ thống và làm rõ như: CÁI, CÁCH, Chất liệu, Vật liệu,Tên riêng, Mô hình, Cái mới, Tươi mới, Vật thể, Đối tượng, Vật thật, Vật thay thế, Hoạt động, Hành động, Việc làm, Thao tác, Thao tác vật chất, Thao tác tinh thần, Thao tác trí óc, Cấu trúc logic, Cấu trúc logic tường mình, Cấu trúc logic tường mình tuyến tính, Nguyên lý, Hiện đại, Môn học, Tiết học, Bài toán, Bài tập, Cấp học, Lớp học.
Những khái niệm trên là cơ sở để CGD tổ chức, thực hiện giải pháp giáo dục bằng các hệ thống khái niệm tiếp theo như: Hình thành chất liệu mới, Vật liệu có giá trị sư phạm, Đối tượng lĩnh hội, Phân giải đối tượng lĩnh hội. Những khái niệm này được vận dụng như là phương pháp để có được một sản phẩm giáo dục cụ thể thông qua trật tự: Thiết kế một môn học, Tổ chức các tiết học của một bài học, Hệ thống các bài học trong một môn học.
Trong CGD chú trọng đến Bài học số 0. Mặc dầu bài học này không có một khái niệm cốt lõi, nó chỉ tạo ra một “không khí làm việc” như một mặt bằng để “giáo dục tất cả mọi chuyện”, chi phối tất cả các bài về sau. Bài học số 0 lần đầu tiên dạy về cách làm việc ở trường, cách sống ở trường, “vâng lời thầy, tôn trọng bạn”.
Đặc biệt, cuốn sách còn có những phần viết cho cha mẹ học sinh lớp 1, những vị học giả, các thầy cô giáo đứng lớp để góp phần hiểu và cùng phối hợp với CGD trong việc đứng lớp, giúp giáo viên phần nào làm việc nhẹ nhàng hơn, tự tin hơn, cảm nhận được niềm vui làm thầy.
Qua Công nghệ giáo dục tập 2 giúp ta trả lời được một một số câu hỏi quan trọng trong CGD như:
Cái lõi trong giáo dục nhà trường là gì? Đó là khái niệm khoa học
Cái cốt lõi của CGD là gì? Đó là thao tác.
Các khái niệm về học sinh lớp 1, bậc tiểu học cũng được giải thích, với một cách tiếp cận mới theo CGD.

Toàn bộ hệ thống khái niệm trên, tác giả cụ thể hóa trên môn Tiếng Việt lớp Một để người đọc hiểu sâu hơn CGD và minh chứng cho việc trung thành, nhất quan với lý thuyết mình đã đưa ra.

Người tóm tắt
Phạm Duy Anh

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED