Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405Giới thiệu chung

Năm 1978, Hồ Ngọc Đại mở trường Thực nghiệm tại Hà Nội. Đường lối của ông nhằm “Hiện đại hóa nền giáo dục” và “Công nghệ hóa quá trình giáo dục”. Đường lối này thể hiện một hướng đi và một cách làm giáo dục mới nhằm chủ động tìm giải pháp căn bản và toàn diện cho nền giáo dục.
Chi tiết

Lý thuyết về công nghệ giáo dục

Có rất nhiều câu hỏi về chuyện nghiên cứu ở Việt Nam, chẳng hạn như: Thực trạng khoa học Việt Nam hiện nay thế nào? Tại sao ta như có quá nhiều người làm nghiên cứu nhưng kết quả có giá trị cao còn ít ? Ta cần nghiên cứu khoa học hay cần cả nghiên cứu công nghệ?
Xem thêm

Thực tiễn triển khai

Có rất nhiều câu hỏi về chuyện nghiên cứu ở Việt Nam, chẳng hạn như: Thực trạng khoa học Việt Nam hiện nay thế nào? Tại sao ta như có quá nhiều người làm nghiên cứu nhưng kết quả có giá trị cao còn ít ? Ta cần nghiên cứu khoa học hay cần cả nghiên cứu công nghệ?Xem thêm

Tin tức Công nghệ giáo dục

T7G2dsv2Xv8AAAAASUVORK5CYII=
Thứ hai, 10 Tháng 7 2017 04:15

Như đã chia sẻ với các bạn chuyện đánh vần tiếng Việt ở Việt Nam theo 2 bộ sách khác nhau. Với bộ sách cải cách giáo dục mà hầu hết các trường tiểu học sử dụng, BigSchool đã chia sẻ cách đánh vần. Đối với cách đánh vần theo sách công nghệ giáo dục xin các bạn đọc bài sau

Nội dung dạy học

dfgh.jpg
Thứ ba, 28 Tháng 6 2016 01:48

Chương trình mĩ thuật các lớp 1, 2, 3 Công nghệ giáo dục

1. Tài liệu: Mĩ thuật 1, 2 , 3 Công nghệ giáo dục gồm có:

a. Vở thực hành: dành cho học sinh
b. Sách thiết kế: dành cho giáo viên
c. Sách tham khảo: dành cho cha mẹ học sinh và giáo viên

 

Phương pháp dạy học

Thứ năm, 21 Tháng 5 2015 01:42

Câu hỏi: Quy trình Viết chính tả của môn Tiếng Việt lớp 1- CGD gồm mấy bước? Có thể linh hoạt lược bỏ một số bước, thao tác được không?

Thư viện ảnh

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED