Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

Hội thảo chuyên đề: Dạy Tiếng Việt 1 theo chương trình Công nghệ Giáo dục năm học 2013 - 2014 tại Hải Phòng

Hội thảo chuyên đề: Dạy Tiếng Việt 1 theo chương trình Công nghệ Giáo dục năm học 2013 - 2014 đã diễn ra trong 2 ngày 11 - 12/10/2013 tại trường TH Võ Thị Sáu - Hải Phòng.

Đoàn công tác chụp cùng Giáo viên, Học sinh trường TH Võ Thị Sáu - Hải Phòng.

Cô và trò trường TH Võ Thị Sáu

Tiết học Tiếng Việt 1 - Công nghệ Giáo dục: Âm /v/.

Phân tích tiếng.

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED