Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

Hải Dương, Hải Phòng

 

CÁC HÌNH ẢNH TẠI TRƯỜNG TH ĐINH VĂN TẢ - HẢI DƯƠNG

 

Giờ học Giáo dục lối sống thật vui và bổ ích! 

TS. Ngô Thị Tuyên đang hỏi các em về cuốn sách Bài tập Giáo dục lối sống lớp 1 - CGD

CÁC HÌNH ẢNH TẠI TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI - HẢI PHÒNG

 

giờ 

 

 

 

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED