Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

Các mẫu tập huấn

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
1 Sáng kiến kinh nghiệm trong dạy môn Tiếng Việt 1 CGD admin_cngd
2 Luyện tập tổng hợp Administrator
3 Luật chính tả ghi âm "C" trước "E", "Ê" Administrator
4 Nguyên âm đôi Administrator
5 Vần Administrator
6 Mẫu Administrator
7 Tiếng Administrator
8 Những tiết học chuẩn bị Administrator
9 Một số vấn đề về ngữ âm Administrator
10 Môn Tiếng Việt lớp 1 CGD Administrator
11 Khai thác internet cho bài học Giáo dục lối sống 1 CGD Do Thanh Huyen
12 Tập huấn Giáo dục lối sống lớp 1 - CGD (26/08/2013) Do Thanh Huyen

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED